?

Log in

  • Subscribe
  • Add Note Add note
  • Track Feed
Userpic

spraakteigen's Journal

Syndicated from:
Syndication Status:
Last checked: 28 February 2017 07:24:13
Next check: 28 February 2017 08:24:13
Språket er overalt og fornyer seg hele tiden. Derfor finnes Språkteigen.
Her kan du høre om nye ord og gamle ord, ny forskning og rare språkfenomener.
Programleder er Torunn Myhre.

Statistics