?

Log in

  • Subscribe
  • Add Note Add note
  • Track Feed
Userpic

spraakteigen's Journal

Syndicated from:
Syndication Status:
Last checked: 27 April 2017 22:10:59
Next check: 27 April 2017 23:10:59
Språket er overalt og fornyer seg hele tiden. Derfor finnes Språkteigen.
Her kan du høre om nye ord og gamle ord, ny forskning og rare språkfenomener.
Programleder er Torunn Myhre.

Statistics