?

Log in

No account? Create an account
  • Subscribe
  • Add Note Add note
  • Track Feed
Userpic

spraakteigen's Journal

Syndicated from:
Syndication Status:
Last checked: 20 August 2017 18:08:26 (Parse error)
Error Message:500 read timeout Next check: 21 August 2017 18:09:26
Språket er overalt og fornyer seg hele tiden. Derfor finnes Språkteigen.
Her kan du høre om nye ord og gamle ord, ny forskning og rare språkfenomener.
Programleder er Torunn Myhre.

Statistics